Shipping & Delivery

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

จัดส่งด้วย Kerry Express ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ

ค่าจัดส่งสินค้า 1-2 ชิ้น 60.-

                     3-4 ชิ้น 100.- 

 

Join Our Mailing List