การเปลี่ยนสินค้า

  • ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (ไม่เคยสวมใส่ หรือซักหรือดัดแปลงใดๆ)
  • สินค้าต้องยังมีป้ายสินค้าติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  • สินค้าเปลี่ยนไซส์ได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแบบได้
  • ส่งสินค้ากลับมาที่
          TWENTYSECOND
          957/26 ซอยปรีดี พนมยงค์ 35 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110

    Join Our Mailing List